සෙලාන් බැංකුව 2020 ACCA Sri Lanka තිරසාරත්ව වාර්තාකරණ සම්මාන උළෙලේ දෙවන ස්ථානය දිනාගනී

පසුගියදා පැවති 2020 ACCA Sri Lanka තිරසාරත්ව වාර්තාකරණ සම්මාන උළෙලේදී බැංකු ක්ෂේත‍්‍රයේ අනුශූරතාවය දිනාගැනීමට සෙලාන් බැංකුව සමත් විය.

ACCA Sri Lanka තිරසාරත්ව වාර්තාකරණ සම්මාන උළෙල මෙවර පවත්වන ලද්දේ 16 වන වරට ය. පාරිසරික, සමාජයීය හා තිරසාරත්ව වාර්තාකරණයේදී වගකිවයුතු ආයතනික පුරවැසියන් විසින් පෙන්නුම් කරනු ලබන විශිෂ්ටත්වය මෙම සම්මාන උළෙලේදී ඇගයීමට ලක් වේ. ජාත්‍යන්තර ක‍්‍රියා පටිපාටියක් වන Global Reporting Initiative (GRI) මාර්ගෝපදේශ වලට අනුකූලව විශ්වාසනීයත්වය, පරිපූර්ණත්වය, උසස් තත්ත්වය හා මනා සන්නිවේදනය යනාදී සාධක සැලකිල්ලට ගනිමින් මෙහි ජයග‍්‍රාහකයන් තීරණය කරනු ලබයි.

වගකිවයුතු ආයතනික පුරවැසියෙකු ලෙස, තම ක‍්‍රියාකාරකම් ඔස්සේ ආර්ථික හා පාරිසරික වටිනාකම් නිර්මාණය කරමින්, තම ආයතනයේ පාර්ශවකරුවන්ගේ ජීවනෝපාය මාර්ගයන්හි සැබෑ පරිවර්තනයක් ඇතිකරලීම කෙරෙහි සෙලාන් බැංකුවේ තිරසාරත්ව ප‍්‍රවේශයේදී මූලික වශයෙන් අවධානය යොමු වේ. ව්‍යාපාරික කටයුතු මගින් පරිසරයට ඇතිවන බලපෑම් අවම කරමින්, තම සමාජ සුභසාධන වැඩසටහන් පුළුල් කරන අතරම විනිවිදභාවය සහ වගකීම යන ගුණාංග තම ව්‍යාපාර ක‍්‍රමෝපායේ අනිවාර්ය අංග බවට පත්කර ගනිමින් තිරසාර වර්ධනය සහ ධන උත්පාදනය සම්බන්ධ ඉලක්ක ළඟා කරගැනීමට සෙලාන් බැංකුව සෑම විටම උත්සාහ දරයි.

මෙම උත්සාහයන් මෙන්ම, පාරිසරික හා සමාජ තිරසාරත්වය සඳහා වැදගත් වන ප‍්‍රජා ආයෝජන සහ සමාජ සංවර්ධන ව්‍යාපෘති ක‍්‍රියාත්මක කිරීම සම්බන්ධයෙන් තමන් දක්වන උනන්දුව හා කැපවීම තම ඒකාබද්ධ වාර්ෂික වාර්තාව තුළින් මැනැවින් නිරූපණය කිරීම සෙලාන් බැංකුවේ ඉලක්කය වී තිබේ.

සුහද හදක් ඇති දේශීය බැංකුව ලෙස තම ශක්තිමත් හා ඉදිරිය කරා යන දැක්ම සමගින්, අතිශයින් තරගකාරී ක්ෂේත‍්‍රයක් වන බැංකු ක්ෂේත‍්‍රය තුළ තරගකරුවන් අතර ඉදිරියෙන්ම සිටීමට සෙලාන් බැංකුව සමත් වී ඇත.

Admin her.lk
Author: Admin her.lk
editor.her.lk@gmail.com